Image
Topp
Meny

The Rooftop Gardens of NY

OTW gav Hajp uppdraget att ”tvätta” locationljud och mixa filmen of The Rooftop Gardens of New York, som de gjort för Husqvarna.