Image
Topp
Meny

Ljudtvätt – vind

VIND
OTW gav Hajp uppdraget att ”tvätta” locationljud och mixa filmen
The Rooftop Gardens of New York, producerade för Husqvarna.